Kuva: Reusin kulttuuripääkaupunkii tapahtumassa kertomassa kaupunkien välisestä innovaatioalustojen kehitystyöstä.

Kaupunkikehittäminen ja avoimet innovaatioalustat

Toimin vuosina 2015-2018 Tampereen 6Aika-hankkeessa avointen innovaatioalustojen projektin projektipäällikkönä. Tehtävänäni oli koordinoida Tampereen avointen innovaatioalustojen kehitystyötä eli eri hankkeiden yhteistyötä.

Oma kehitystyöni hankkeen aikana liittyi innovaatioalustojen johtamiseen. Kehitimme Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä työkaluja kaupunkien innovaatioalustoille ja niiden johtamiseen. Löysimme innovaatioalustoille maturiteetti arviointiasteikon ja viestinnän kanvakset.

Avoimet innovaatioalustat -projektin tulokset ja eri tapahtumien materiaalit on tallennettu avoimetinnovaatioalustat- sivustolle.

https://avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com

Sivustolta löytyy kaupunkikehittäjille kaksi käsikirjaa, joihin on koottu innovaatioalustoille johtamisen työkaluja.

https://avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com/avoimen-innovaatioalustan-johtamisen-tyokaluja/

Taina Ketola