Integral City

”Kaupunki on elävä systeemi”

Marilyn Hamilton Integral City perustaja

Ajatus kaupungista laajempana eläväisenä systeeminä on integral city -ajattelua. Integral City yhdistää useita eri näkökulmia, integroiden ne yhtenäiseksi, jatkuvasti muotoaan muuttaviksi adaptiivisiksi systeemiksi. Tarkoituksena on kokonaisuuden ymmärtäminen kompeksisessä maailmassa.

”Kaupunki on kaikista kompleksisin systeemi mitä on keksitty.”

Marilyn Hamilton

Integral City ajattelun liittyy systeemisyys, jossa tunnistetaan se, että kaupunki muotoutuu useista osioista eli holoineista ja tasoista ja äänistä, jotka muodostavat tätä kautta kokonaisuuden. Kaikki kaupungit ovat jo nyt integral cityjä, mutta niitä ei vielä nähdä sellaisina, koska useat kaupungit ovat vielä smart city tai resilienssi -vaiheissa, jotka tavoittelevat parempaa kaupunkia mutta kuitenkin vielä melko kapealla tavalla. Nämä kehitysvaiheet kuitenkin kuuluvat integral city kehitykseen ja jota kautta saavutetaan integral city ymmärrys.

Integral City ajattelua parhaiten kuvaa ajatus siitä, että kaupunki nähtäisiin esim. mehiläispesänä, jossa jokaisella asukkaalla on oma äänensä ja jossa kaikilla kaupungin toimijoilla on yhteinen tavoite ”purpose” ja tehtävä tavoitteen toteuttamiseksi. Toisilla se on kuningattarena oleminen ja toisilla kuhnurin rooli, kun taas toiset ovat niitä innovaattorimehiläisiä tai kaupunkilaisia, jotka etsivät kokoajan uusia mahdollisuuksia.

Yhteensä kaupungissa on 5 ääntä. Asukkaiden, kaupungin virkamiesten, yhteisöjen ja kehittäjien ääni. Viides ääni on kaupungin ulkopuolelta tuleva ääni, josta kaupungin myös pitää pitää huolta (double sustainable loop). Samalla tavoin, kun mehiläiset pitävät huolta seuraavan vuoden hunajasta pölyttämällä ympäristöänsä he varmistavat, että muutkin kuin vain mehiläiset pärjäävät.

Miten sinun kaupunkisi double sustainable loop toimii? Miten kaupunkisi huolehtii viidennestä äänestä?

Integral Cityn taustalla on filosofi Ken Wilburin ajatuksia ihmiskunnan kehitysvaiheista. Integral City tarjoaa uuden tavan ajatella kaupunkeja kokonaisuutena, systeeminä, yksilöllisestä, paikallisesta, globaalista ja kosmisesta kontekstista. Integral City ajattelussa planeetasta huolehtiminen myös kaupunkikontekstissa on keskeistä.

Meshworking on Integral Cityn toiminnan käsitteistöä ja se tarkoittaa integral kaupunkikontekstissa sitä, että hermoverkkojen (meshwork tulee aivohermoverkkojen tutkimuksesta) avulla mahdollistetaan hierarkisten organisaatioiden ja itse-organisoituvien verkostojen yhteistyö ja jonka kautta mahdollistuu toisten auttaminen ja kaupungin yhteisen merkityksen (purpose) löytämisen. Meshworking on käytännössä sitä, kun yhdistetään ja autetaan erilaisia kaupungin ääniä olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Integral City kehitystyössä kartoilla on voimakas merkitys, koska visuaaliset kartat mahdollistavat kompleksisten kokonaisuuksien kuvaamisen, kokonaisuuden näkemisen ja strategisen suunnittelun.

Taina Ketola

Vasta alkutaipaleella Integral -ajattelussa ja Integral City kaupunkikehittämisessä.